Καλλιέργεια Ακτινιδίων

Καλλιέργεια Ακτινιδίων

Καλλιέργεια Ακτινιδίων

Το φυτό ευδοκιμεί σε γόνιμα και υγρά εδάφη. Η σπορά του φυτού
γίνεται κατά την άνοιξη και η συγκομιδή στα μέσα Οκτωβρίου.
Σήμερα το ακτινίδιο καλλιεργείται και στην Ευρώπη (Γαλλία, Ιταλία).
Το ακτινίδιο, για να ευδοκιμήσει χρειάζεται περιοχές με ήπιο χειμώνα
και θερμό και υγρό καλοκαίρι. Για το λόγο αυτό, στον ελληνικό χώρο
καλλιεργείται στην Πιερία, όπου έχει κατοχυρωθεί με ονομασία
προέλευσης (ΠΓΕ) από το 2002[1], στην περιοχή του ποταμού Σπερχειού
στη Φθιώτιδα όπου έχει κατοχυρωθεί με πιστοποιημένη ονομασία
προέλευσης (ΠΟΠ) αλλά και στην Πέλλα, την Ημαθία, το Μεσολόγγι, τα
Χανιά, το Ρέθυμνο, την Άρτα και την Πρέβεζα.

Πηγή: wikipedia


Πρόσφατα άρθρα

Kατηγορίες